Hem

"Queerlequin förnyar kiosklitteraturen"

Bokserien Queerlequin

Queerlequin är en normbrytande bokserie med romantiska och erotiska kortromaner. Böckerna finns i tryckt form, som e-bok och ljudbok. Klicka på hörlurarna eller mobilen för att välja format.

Läs mer om våra böcker >>

Redaktionella tjänster

Genusredaktörerna erbjuder redaktionella tjänster så som korrekturläsning och språkgranskning till privatpersoner och företag. Vi gör också gärna en normkritisk granskning av din text där vi utgår från normer kring kön, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könsidentitet eller könsuttryck, funktion, sexuell läggning, klass och ålder.

Läs mer om våra tjänster >>