Tjänster

Föreläsningar & workshops

Vill du boka Genusredaktörerna för ett besök? Vi håller gärna i föredrag, kurser, workshops och litteratursamtal efter önskemål. Vi berättar om konceptet och bokserien Queerlequin, om vårt arbete med förlaget Genusredaktörerna samt håller en minikurs i hur en skriver normkritisk romantik.

En timme med Genusredaktörerna kan innehålla följande:

– Visning av Queerlequin-kortfilm
– Diskussioner om språket som maktmedel
– Workshop i normkritiskt skrivande
– Högläsning ur en Queerlequin

Boka oss >>

Tidigare har vi gästat bland annat Svenska Filminstitutet, Lunds Stadsbibliotek, Malmö Pride, Lunda Pride, Malmöfestivalen, Feministisk Festival, Jensen Gymnasium och Radikala Bokmässan i Göteborg. Vi har också arrangerat bokevent på bland annat Inkonst, Moriskan och Garaget i Malmö.

Normkritisk lektörsläsning

Vi erbjuder lektörsläsning med normkritiska ögon! I vår normkritiska lektörsläsning granskar vi din text utifrån Diskrimineringsombudsmannens diskrimineringsgrunder. Vi utgår från normer kring kön, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könsidentitet eller könsuttryck, funktion, sexuell läggning, klass och ålder. Efter avslutad lektörsläsning ger vi dig ett utlåtande där, till skillnad från övriga lektörsutlåtanden, även en normkritisk aspekt tillhandahålls.

Utifrån en normkritisk textgranskning hjälper vi författaren att synliggöra vilka perspektiv hen skrivit utifrån och kan därmed tillsammans arbeta fram en text som inkluderar fler läsare. Syftet är att motarbeta negativa, stereotypa karaktärsskildringar och i slutändan skapa ett mer normkritiskt och jämlikt (text)samhälle!

Boka oss >>

Korrekturläsning

När vi  korrekturläser rättar vi skriv- och stavfel i texten. Vi kontrollerar att alla meningar är grammatiskt korrekta och att termer, skiljetecken och förkortningar används konsekvent genom hela din text. Även syftningsfel och böjningsfel rättas till.

Boka oss >>

Redaktörstjänst

Eftersom Genusredaktörerna brinner för text står böcker oss förstås varmt om hjärtat. Oavsett om du är egenutgivare eller ett förlag kan du anlita oss för ditt bokprojekt! Enkelt, smidigt och nytänkande med ett professionellt resultat. Det normkritiska perspektivet får du på köpet.

Boka oss >>

Språkgranskning

Då vi språkgranskar ser vi till helheten av din text. Vi studerar disposition, stil och struktur och om det finns oklarheter, syftningsfel eller stilbrott ger vi förslag på alternativa lösningar. Vår språkgranskning är till för att ge din text tydlighet och flyt samt göra den mer lättbegriplig.

Boka oss >>

Boka oss

Om du har frågor, ideér eller vet att du vill anlita oss, fyll i formuläret eller skriv till oss på info@genusredaktorerna.se.

Bland våra tidigare kunder finns allt från enskilda författare och företagare till stiftelser som Svenska Filminstitutet och organisationer som RFSU.